1907 – 2007
Sto rokov esperanta na Slovensku
eok tlač / presu

Reklama obuvníckej firmy Baťa v esperante

Jedna z mnohých reklám v Esperantisto slovaka v roku 1946

Obrázková reklama

Zobraziť väčší obrázok v novom okne