1907 – 2007
Sto rokov esperanta na Slovensku
eok tlač / presu

Jarné esperantské stretnutie vo Vysokých Tatrách, 1979

Uskutočnilo sa 10 rokov po založení AESSR. V pozadí hotel Esperanto.

Spoločná fotka

Zobraziť väčší obrázok v novom okne


Zo zbierky Milana Neubelera