1907 – 2007
Sto rokov esperanta na Slovensku
eok tlač / presu

Stretnutie v Rajeckých Tepliciach 1959

Spoločná fotografia s vlajkou

Zobraziť väčší obrázok v novom okne