1907 – 2007
Sto rokov esperanta na Slovensku
eok tlač / presu

Letná škola esperanta 1976

Uskutočnila sa v Sliači 18. - 31. 7. 1976

Spoločná fotka s vlajkou

Zobraziť väčší obrázok v novom okne