1907 - 2007, Sto rokov esperanta na Slovensku
http:/www.esperanto.sk/100/fotogaleria/SEL_1976.php


Letná škola esperanta 1976

Uskutočnila sa v Sliači 18. - 31. 7. 1976

Spoločná fotka s vlajkou

Zobraziť väčší obrázok v novom okne