1907 – 2007
Sto rokov esperanta na Slovensku
eok tlač / presu

Pohľadnica Jána Valašťana-Dolinského v esperante

Pohľadnica bola adresovaná Augustínovi Čambálovi

Strojom písaná pohľadnica s podpisom JVD

Zobraziť väčší obrázok v novom okne