1907 - 2007, Sto rokov esperanta na Slovensku
http:/www.esperanto.sk/100/fotogaleria/Valastan-Dolinsky.php


Pohľadnica Jána Valašťana-Dolinského v esperante

Pohľadnica bola adresovaná Augustínovi Čambálovi

Strojom písaná pohľadnica s podpisom JVD

Zobraziť väčší obrázok v novom okne