1907 – 2007
Sto rokov esperanta na Slovensku
eok tlač / presu

Druhý celoslovenský esperantský kongres

Uskutočnil sa v Košiciach, 21. - 23. augusta 1948
Viď tiež reportáž z kongresu

Spoločná fotografia s vlajkou

Zobraziť väčší obrázok v novom okne


Prevzaté z Esperantisto slovaka 4-5/1949