1907 – 2007
Sto rokov esperanta na Slovensku
eok tlač / presu

Zakladajúci kongres AESSR 1969

Uskutočnil sa v hoteli Esperanto, ktorý bol otvorený v tom istom roku

Zopár ľudí pri vchode

Zobraziť väčší obrázok v novom okne


Zo zbierky Milana Neubelera