1907 - 2007, Sto rokov esperanta na Slovensku
http:/www.esperanto.sk/100/na_stiahnutie/index.php


Na stiahnutie

Rozhodnutie z 12. marca 1969, ktorým Ministerstvo vnútra SSR schválilo stanovy Zväzu esperantistov Slovenskej socialistickej republiky

Pozvánka na zakladajúci zjazd Zväzu esperantistov Slovenskej socialistickej republiky (máj 1969)

Článok z roku 1988 o storočnici esperanta

Zoznam diel slovenských autorov preložených do esperanta