1907 – 2007
Sto rokov esperanta na Slovensku
eok tlač / presu

Prvý celoslovenský esperantský kongres

Uskutočnil sa v Turčiankom svätom Martine, 12. - 13. júla 1947

Spoločná fotografia s vlajkou

Zobraziť väčší obrázok v novom okne


Poskytol: Stano Marček