1907 - 2007, Sto rokov esperanta na Slovensku
http:/www.esperanto.sk/100/index.php


Úvod

L. L. Zamehof pracoval na svojom projekte medzinárodného jazyka mnoho rokov. Zverejnil ho v roku 1887 vydaním učebnice v ruštine s názvom „Medzinárodný jazyk“. Položil tak základy, na ktorých vyrástlo esperanto, tak ako ho poznáme dnes – živý jazyk s vlastnou literatúrou, hudbou, vedou... a 120 ročnou históriou.

Škarvanova učebnica

O dvadsať rokov neskôr, v roku 1907, vydal tolstojovec Albert Škarvan, spolu s rusom N. P. Evstifejevom, slovenský preklad Zamehofovej učebnice. Od tejto chvíľe môžeme datovať 100 rokov esperanta na Slovensku.

V roku 2007 sa však stretávajú aj ďalšie jubileá. Pred 60 rokmi, v roku 1947 sa v Martine konal prvý Celoslovenský esperantský kongres.

Pred desiatimi rokmi, v roku 1997, vznikla Slovenská esperantská federácia (SKEF). SKEF prevzala žezlo po Slovenskej esperantskej asociácii (SEA), ktorá sa po udalostiach v Novembri 1989 rozpadla.