Rozhodnutie z 12. marca 1969, ktorým Ministerstvo vnútra SSR schválilo stanovy Zväzu esperantistov Slovenskej socialistickej republiky

Pozvánka na zakladajúci zjazd Zväzu esperantistov Slovenskej socialistickej republiky (máj 1969)

Článok z roku 1988 o storočnici esperanta

Zoznam diel slovenských autorov preložených do esperanta

"; // obsah stranky v esperante ****************************************************** //META description pre vyhladávače, jedno- dvojvetový vystižný popis stránky, použiť čo najviac kľúčových slov $meta_popis["eo"] = "Listoj, skanitaj dokumentoj..."; //Nadpis článku / stránky $nadpis["eo"] = "Elŝutaĵoj"; //Samotný text článku / stránky $hlavny_text["eo"] = "

Decido el 12-a de marto 1969, per kiu Ministerio de internaj aferoj aprobis statuto de Asocio de Esperantistoj en Slovaka Socialisma Respubliko

Invitilo por fonda kongreso de Asocio de Esperantistoj en Slovaka Socialisma Respubliko (marto 1969)

Artikolo el jaro 1988 pri centjariĝo de Esperanto

Listo de esperantigitaj verkoj de slovakaj aŭtoroj

"; zobraz(); ?>