1907 – 1977 laŭ Pavel Rosa

Komenco

En la teritorio de Slovaka Socialisma Respubliko, kiu estas la orienta parto de Ĉeĥoslovaka...

Post la unua mondmilito

Post la unua mondmilito, en Ĉeĥoslovaka Respubliko, esperantistoj en Slovakio estis organizitaj en...

Dum la dua mondmilito

Dum la 2-a mondmilito Esperanto-agado estis bremsita, sed ne ĉesis, kvankam en Germanujo oni...

Post la dua mondmilito

La II-a mondmilito finiĝis. Reviviĝis Ĉeĥoslovaka respubliko, la komuna ŝtato de ĉeĥoj, slovakoj kaj...

Post la likvido de SES

La likvido de SES ne signifis ĉeson de poresperanta laboro. Esperantistoj organiziĝis en tielnomataj...

Kreo de AESSR

Ministerio por internaj aferoj de Slovaka Socialisma Respubliko en Bratislava per sia dekreto de la...