1907 – 1977 podľa Pavla Rosu

Začiatky

Na území Slovenskej socialistickej republiky, ktorá je východnou časťou Československej...

Po prvej svetovej vojne

Po prvej svetovej vojne v Československej republike, esperantisti na Slovensku boli organizovaní...

Počas druhej svetovej vojny

Počas druhej svetovej vojny bola esperantská činnosť utlmená, ale neprestala, hoci v Nemecku...

Po druhej svetovej vojne

Druhá svetová vojna sa skončila. Obnovila sa Československá republika, spoločný štát...

Po likvidácii SES

Likvidácia SES neznamenala koniec práce v prospech esperanta. Esperantisti sa organizovali v tzv...

Založenie AESSR

Ministerstvo vnútorných vecí SSR v Bratislave svojim dekrétom z 12. marca 1969 č. VVS 15/1969...