Osobnosti

Albert Škarvan

Narodil sa 31. januára 1869 v Tvrdošíne na severnom Slovensku. Počas štúdia medicíny sa zoznámil...

Ján Valašťan-Dolinský

najviac tvoril, propagoval aj prednášal Ján VALAŠŤAN-DOLINSKÝ (1892-1965), riaditeľ školy, autor...

Eduard Vladimír Tvarožek

(pseudonym Vladimír Gazda) bol všestranne aktívny Esperantista. Počas svojej 60 ročnej...