Galéria

1. Celoslovenský esperantský kongres

Uskutočnil sa v Turčiankom svätom Martine, 12. – 13. júla 1947


Poskytol: Stano Marček

Pohľadnica Valašťana-Dolinského

Pohľadnica bola adresovaná Augustínovi Čambálovi

Stretnutie v Rajeckých Tepliciach 1959

Zakladajúci kongres AESSR 1969

Uskutočnil sa v hoteli Esperanto, ktorý bol otvorený v tom istom roku


Zo zbierky Milana Neubelera

Letná škola esperanta 1976

Uskutočnila sa v Sliači 18. – 31. 7. 1976

 

Jarné esperantské stretnutie vo Vysokých Tatrách, 1979

Uskutočnilo sa 10 rokov po založení AESSR. V pozadí hotel Esperanto.


Zo zbierky Milana Neubelera

Reklama obuvníckej firmy Baťa v esperante

Jedna z mnohých reklám v Esperantisto slovaka v roku 1946

Dolinského učebnica

Názov: Veľká slovenská učebnica medzinárodnej reči esperanto
Autor: Ján Valašťan-Dolinský


Poskytol: Stano Marček

2. celoslovenský esperantský kongres

Uskutočnil sa v Košiciach, 21. – 23. augusta 1948
Viď tiež reportáž z kongresu

 

Prevzaté z Esperantisto slovaka 4-5/1949