Turistické dni 1992

V treťom minuloročnom [1991 ?] čísle nášho časopisu Internacia Fervojisto [Medzinárodný železničiar] bola zverejnená pozvánka na Turistické Dni TUTA’92. Hneď po Celosvetovom esperantskom kongrese vo Viedni ho zorganizoval Esperantský klub v Žiline so Slovenskou Železničiarskou sekciou.

Počet účastníkov bol skromný (ak porovnávame s TUTA pred troma rokmi, ktorého sa zúčastnilo 200 účastníkov) – približne 30 turistov z Nemecka, Holandska, Ukrajiny, a samozrejme Česi a Slováci. Medzi nimi bolo niekoľko železničiarov – dvaja Nemci (medzi nimi pani Stammbergerová, účastníčka a víťazka tohoročného IFES vo Vrátnej doline a verná dlhoročná účastníčka TUTA), jeden Čech a dvaja Slováci (vrátane autorky tohto článku).

Čím menší počet, tým lepšia nálada a takmer rodinná atmosféra. Aj počasie nám prialo, bolo pekne teplo, chvíľami až priveľmi, ale o to lepšie po túrach chutilo pivo. Urobili sme výlety do Vrátnej doliny a Súľovských vrchov. Nebola zvyčajná skupina A pre tých, ktorí obyčajne pochodovali 20 kilometrov, ale kvôli Holanďanke, ale nielen pre ňu, bola vytvorená skupina D, ktorá väčšinou navštevovala múzeá a mestá. Napriek tomu si táto nešťastná účastníčka tmavej pleti, potom, čo bola nútená prejsť Janošíkovými kaňonmi vo Vrátnej doline, ktoré dobre poznajú účastníci minuloročného postkongresu, ustráchane mrmlala: „ak je toto skupina D, aká je potom skupina A?“. Okrem toho sme urobili aj celodenný autobusový výlet do skanzemu v Rožňove pod Radhoštěm (známemu časti minuloročných účastníkov kongresu IFEF [Medzinárodnej železničiarskej esperantskej federácie]). Večery patrili spoločným stretnutiam, kde bola prezentovaná práca Esperantského klubu v Žiline a Železničiarskej sekcie SEA [Slovenského esperantského zväzu], predstavili sa aj účastníci (počuli sme napríklad o zaujímavej výstave kvetín Floriade, ktorá sa v Holandsku organizuje raz za desať rokov, a práve tento rok sa uskutočnila; navštívila nás dokonca známa zahraničná speváčka a tanečníčka, ktorú šarmantne predtavil jeden z Nemcov), zabávali sme sa, spievali, dokonca tancovali, jden z večerov dokonca pri táboraku.

Treba priznať, že sa na konci stretnutia všetci vrátili domov spokojní a s prísľubom, že sa budúci rok určite vrátia, aby sa zúčastnili jubilejných, 15-tych Turistických dní TUTA 1993.


Zverejnené v časopise „Internacia Fervojisto“ pod názvom „Rememoroj pri turismaj tagoj TUTA’92 en Žilina“,
napísala a poskytla Magdaléna Fejfičová