Eduard Vladimír Tvarožek

(pseudonym Vladimír Gazda)
[1920 – 1999]

[Autor Skizo de la Esperanta literaturo] bol všestranne aktívny Esperantista. Počas svojej 60 ročnej esperantskej činnosti sa stal známym ako znalec jazyka, pedagóg – autor mnohých učebníc, redaktor, funkcionár esperantského hnutia, člen spisovateľkých organizácií doma i v zahraničí…

Pripomenúť treba najmä jeho prekladateľskú činnosť. Vďaka nemu sa širokému esperantskému publiku stali známe mnohé diela slovenskej beletrie – či už prózy, poézie, alebo drámy. Z posledných spomeňme aspoň diela: P. Karvaš: Meteor kaj J. Kákoš: Experiment Damokles. Jeho vzťah k divadlu ho inšpiroval k pôvodným hrám (spomeňme len jednoaktovky Nokta vizito, Koluma maŝo, Samsortanoj alebo skeč Ĉe stratangulo). V rokoch 1969, 1870, a 1988 získal za svoje hry cenu v Umeleckých súťažiach Svetového esperanstkého zväzu. Prekladal tiež z esperanta do slovenčiny. Významné sú jeho umelecké preklady zo slovenskej prózy a poézie, ktoré žiaria ako diamanty v Slovaka antologio (1977, 1988).

Najhlbší vzťah však mal k poézii. Jeho citlivý duch vytvoril mnohé pôvodné básne. Medzi nimi, okrem detskej poézie, ktorej venoval veľkú časť svojho talentu sa skvú najmä tie, ktoré tvoria zbierku Sola en sunsubiro (1992).

Jeho posledným dielom je…: Skizo de la Esperanta literaturo – prvé vydanie 1998, druhé vydanie 2004.


Zdroj: Eduard V. Tvarožek: Skizo de la Esperanta literaturo; Espero, 2004