Podujatia

AEST 1981

V roku 1978 sa v Žiline uskutočnil seminár „Apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko“ (AEST...

Turistické dni 1992

V treťom minuloročnom čísle nášho časopisu Internacia Fervojisto bola zverejnená pozvánka na...

Otvárací prejav Prvého celoslovenského esperantského kongresu

Otvárací prejav J. Valašťana Do1inského, čestného prezidenta kongresu pri príležitosti Prvého...

Druhý Celoslovenský esperantský kongres – 1948

Druhý Celoslovenský esperantský kongres, ktorý z lásky k našej veci zvolali esperantisti z Košíc...