Ján Valašťan-Dolinský

[Po prvej svetovej vojne] najviac tvoril, propagoval aj prednášal Ján VALAŠŤAN-DOLINSKÝ (1892-1965), riaditeľ školy, autor učebníc a slovníkov. Písal pôvodné básne a prózu, jazykové a hudobné štúdie, komponoval a prekladal.

Jeho jazykovými prácami sú: Gramatika a slovník slovensko-esperantský (1936), okienko do sveta (1947), Malý slovník esperantsko-slovenský a slevensko-esperantský (1948), Veľká slovenská učebnica esperanta (1949), Esperantsko-slovenský slovník. Jeho seriál o gramatike vychádzal v časopise Esperantisto slovaka.

J. V. DOLINSKÝ napísal niekoľko pôvodných básni a preložil viacero diel slovenských autorov: Na detvianskom trhu (?) od TIMRAVY, román NÁDAŠIHO-JÉGÉ Adam Šangala a iné. Prekladal aj básne, najmä od slovenských klasikov a mnoho ľudových piesní.

Jeho krátke diela vychádzali najmä v Esperantisto Slováka, veľké ostali v rukopise. Niektoré z jeho diel sa nachádzajú aj v Slovaka antologio (1977, 1980).


Zdroj: Eduard V. Tvarožek: Skizo de la Esperanta literaturo; Espero, 2004