AEST 1981

V roku 1978 sa v Žiline uskutočnil seminár „Apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko“ (AEST, Využitie esperanta vo vede a technike), ktorého sa zúčastnilo 56 odborníkov z Maďarska a ČSSR.

Už v roku 1981 sa v Žiline uskutočnila prvá konferencia Apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko (KAEST), ktorej sa zúčastnilo 170 odborníkov z Anglicka, Bulharska, ČSSR, Japonska, Juhoslávie, Maďarska, NDR, NSR, Poľska, Rakúska, Rumunska, Talianska a ZSSR. V troch paralelných sekciách bolo prezentovaných viac ako 50 prednášok. Prednášky boli vydané v dvojzväzkovom zborníku. Na konferencii prednášali členovia [žilinského] klubu Ing. O. Sočuvka, RNDr. J Gera a Ing. V. Němec. O konferencii informovali okrem esperantských časopisov aj národné noviny a rozhlas.

Konferenciu pripravil [žilinský] klub s Vedecko technickou sekciou AESSR. Miestny organizačný výbor pracoval pod vedením L. Hanzela.


Prehľad seminárov/konferencií AEST

Prvú sériu týchto odborných stretnutí organizovali striedavo vedecko-technické sekcie národných esperantských asociácií, t.j. slovenskej a českej. Podujatie malo názov seminár alebo konferencia a, okrem prvého, vždy bolo určená hlavná téma.

  • Prvý AEST v roku 1978, uskutočnený v slovenskom meste Žilina, nemal špeciálnu tému,
  • druhý 1980 v českom priemyselnom meste Ústí nad Labem sa zaoberal problémami životného prostredia,
  • tretí 1981, opäť v Žiline, sa zameral na aplikáciu počítačov,
  • 1982 sa uskutočnil štvrtý AEST v českom meste České Budějovice a upozornil účastníkov na energiu ako celosvetový problém,
  • piaty 1984, v dôležitom priemyselnom meste Brno (Česko) preberal perspektívy svetovej produkcie potravín,
  • šiesty z prvej série a posledný „slovenský“ AEST sa uskutočnil 1988 v slovenskom meste Poprad a študoval racionalizáciu vedy a techniky.
  • celkom posledný v prvej sérii bol seminár uskutočnený v juhomoravskom mestečku Strážnice, hlavnom témou tam bola železničná doprava […]

Počas všetkých vyššie spomenutých odborných stretnutí sa vždy diskutovalo o problémoch odborného jazyka, terminológii, názvosloví. Vždy bol vydaný zborník prednášok, obyčajne pred seminárom (konferenciou). Tieto zborníky sú nesporne zaujímavým zdrojom odborných textov z pohľadu terminologického aj čisto odborného, a to aj ak vezmeme do úvahy, že veda sa od tých čias ďalej vyvíjala.

Po prvej sérii nasledovala pomerne dlhá prestávka […] Až po takmer jednom desaťročí prevzala myšlienku týchto užitočných odborných podujatí Kongresová a vzdelávacia agentúra Petra Chrdleho – KAVAPECH. Prvé stretnutie ako „kolokvium“, ostatné ako „konferencia“, preto sa ujala skratka KAEST, ktorá je už dnes známa v esperantskom odbornom prostredí. Prvé KAEST sa uskutočnilo v Prahe, hlavnom meste Česka, v roku 1998 […]

[KAVA-PECH organizovala v Česku konferencie KAEST s dvojročnou periodicitou do 2008. Od 2010 organizovanie prebrala E@I. Viac informácií https://kaest.ikso.net]


Zdroje:
V. Němec: Esperanto en Žilina; Žilina, 1983
Prehľad seminárov/konferencií AEST, krátené