Aranĝoj

AEST 1981

En la jaro 1978 okazis en Žilina seminario pri „Apliko de Esperanto en la scienco kaj tekniko“...

Turismaj tagoj 1992

En tria pasintjara numero de nia bulteno Internacia Fervojisto estis aperigita invitilo al Turismaj...

Malferma parolado de la Unua Tutslovaka Esperanto-kongreso

Malferma parolado de J. Valašťan Do1inský, honora kongresa prezidanto, okaze de la Unua Tutslovaka...

2a Tutslovaka Esperanto-Kongreso

La 2a TEK, kiun pro amo al la afero invitis gesamideanoj el Košice, estis atendita kun grandega...